home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »
Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Methodieken.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Methodieken.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Methodieken.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Methodieken.nl sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Op alle informatie op deze website is het auteursrecht van toepassing en dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Methodieken.nl
All Rights Reserved