home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Laatste update 2-8-2018
Tip van de week
[32 ]
2e druk in de maak: Al aangeschaft??? Handboek verstandelijke beperking: 24 succesvolle methoden. Brian Twint en Jac de Bruijn (red.) Uitg> Boom Amsterdam
Laatste nieuws
Dit jaar verschenen publicatie over werken aan kwaliteit van bestaan vanuit belangrijke bouwstenen in ondersteuning.
Lees meer... »
Laatste agenda
[30 november 2010]
NY


MW Methodisch Werken

De site MW biedt een catalogus aan methodieken en methodische werkvormen of benaderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onder methoden treft men een catalogus van deze beschrijvingen. Bij elke methode vindt men een beknopte typering, literatuurverwijzingen (bronnen) en links die bij de methode horen.
De links zijn overigens ook afzonderlijk als totaallijst opgenomen.

Bij nieuws en agenda treft men aanvullende info over thema’s die verbonden zijn aan allerlei vormen van ondersteuning en behandeling binnen het veld van de verstandelijk gehandicaptenzorg. Op die manier lukt het om enigermate ‘bij te blijven’.

De site biedt via een login tenslotte toegang tot een specifieke methodiek ‘First Things First’, bruikbaar voor begeleiding bij jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Doelstelling

www.methodieken.nl is opgezet met een duidelijk doel: het snel en eenvoudig toegankelijk maken van methodische werkvormen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Begrippen als ‘methode’, ‘methodiek’, ‘ondersteuningswijze’, ‘model’, ‘strategie’, e.d. worden soms door elkaar gebruikt, en soms is de ene methode een uitwerking van de andere, ofwel: de definiëring leidt tot problemen. Voor de definiëring van wat een methode is en wat een methodiek is verwijs ik graag naar de Van Dale. Kernpunt is in ieder geval dat een duidelijke werkwijze, verantwoord en deelbaar, de ondersteuning in de praktijk versterkt.

De hier geboden catalogus van methoden is niet volledig (er komen altijd weer aanvullingen) en de beschrijvingen zijn bewust beknopt gehouden. Iedereen die er gebruik van wil maken, is daarom ook aangewezen op de bronnen.
Er ligt nog een belangrijke uitdaging: de methoden ook te verbinden aan concrete ondersteuningsvragen, zoals bijvoorbeeld NAH, of autisme, of ernstige verstandelijke beperking met probleemgedrag, of sociaal-emotionele problematiek (hechtingsproblemen), of impulsregulatieproblematiek, of … Wellicht dat dit in de toekomst nog mogelijk wordt.
Tenslotte: er ligt een blijvende uitnodiging mee te denken, tips te geven en / of zelf initiatief te nemen voor een methodebeschrijving.


PARTNER SITES