home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »
 • A. Collot D’Escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.),
  Socialevaardigheidstrainingen voor kinderen. Indicaties, effecten, knelpunten, Harcourt, Amsterdam, 2001, ISBN 90 265 1445x.

 • A. Collot D'Escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.),
  Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Indicaties, effecten, knelpunten. Harcourt, Amsterdam, 2001. ISBN: 90 265 1445x

 • Aniet C. Bruininks & Leo M. Harmsen
  Zie mij, niet mijn stoornis. Een orthopedagogisch leefklimaat voor jongeren met ADHD en PDD-NOS in de 24-uurs zorg. SWP, 2010

 • Aniet C. Bruininks & Leo M. Harmsen
  Zie mij, niet mijn stoornis. Een orthopedagogisch leefklimaat voor jongeren met ADHD en PDD-NOS in de 24-uurs zorg. SWP, 2010

 • Appel, M. & W. Kleine Schaars,
  Groeien naar gelijkwaardigheid. Begeleiden van mensen in een tehuis. Baarn, 2000.

 • Attwood, T.,
  Affectieve educatie en cognitieve herstructurering, in:Wetenschappelijk tijdschrift Autisme, 3(1), p. 26-37.

 • Aussems, A. & E.J. Zwaan,
  Straffen in de opvoeding, Amersfoort, 1991.

 • B. Twint
  - Affectief bewust begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De Affectief Bewuste Benadering. Cordaan, Amsterdam, 2009.

 • B. Twist & B. van Kouwen
  De Affectief Bewuste Benadering. Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Boom/Nelissen, 2011.

 • Bakker-de Pree, B.J.,
  Constructionele gedragstherapie, Deventer, 1987.

 • Bannink, F.,
  Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam, 2006.

 • Bartels, A., H. Heina, G. Kruiff & N.W. Slot,
  Training sociale vaardigheden voor ‘probleemjongeren’, in: SJOW, 1982, 10-11

 • Belie, E., J. Lesseliers, C. Ivens, G. van Hove (red.), Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. Hanboek preventie en hulpverlening, Leuven, 2000.

 • Berg, I.K. & Y. Dolan,
  De pragmatiek van hoop en respect: een ov erzicht van de oplossingsgerichte benadering. Lisse, 2002, hoofdstuk 1 op www.solution-focused.nl

 • Berne, E.,
  Mens erger je niet. Den Haag, 1975.

 • Biesels-Smulders, A., & P. Wagenborg (red.),
  Variaties in een speelveld.Speltherapie met geestelijk gehandicapten, Lisse, 1990.

 • Bij de hand (J. Heijkoop)
  Verstandelijk gehandicapten, hun begeleiders en ernstig probleemgedrag. Stichting Maandblad KLIK, 1993

 • Bosch, E. & E. Suyckerbuyk,
  Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap. De kunst van het verstaan. Soest, 2004.

 • Bosch, E. & E. Suyckerbuyk,
  Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking, de kunst van het verstaan, Baarn, 2000.

 • Bruininks A.C. & L.M. Harmsen
  Zie mij, niet mijn stoornis. Een orthopedagogisch leefklimaat voor jongeren met ADHD en PDD-NOS in de 24-uurs zorg. 2011, Amsterdam, SWP.

 • Bruininks, A.C.
  Orthopedagogisch groepswerk, methodiekgericht werken in de praktijk. 2e oplage 2007, Elsevier. ISBN 9789035228696

 • Bruininks, A.C.
  Ze doen het niet expres, Een structuurverlenende aanpak bij aandachtsstoornissen en hyperactiviteit. 2002(5), Amsterdam, SWP.

 • C. de Bruin
  Geef me de 5. Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme, Graviant, Doetinchem, 2004.

 • C. de Bruin
  Uitleg in beeld. Psycho-educatie ASS, Geef me de 5. Visuele ondersteuning bij uitleg van Autisme Spectrum Stoornissen. Graviant, Doetinchem, 2012

 • C. de Bruin
  Auti-communicatie Geef me de 5. Brug tussen mensen mèt en zonder autisme. Graviant, Doetinchem, 2012.

 • C. den Besten & A. van Vulpen
  Begeleid Ontdekkkend Leren - Het Eigen Initiatief Model in zes stappen, Nelissen, 2009.

 • Cladder, J.M., M. Nijhoff-Huysse & G. Mulder
  Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, Lisse, 1998

 • Cladder, J.M., M. Nijhoff-Huysse & G. Mulder,
  Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, Lisse, 1998

 • Delft, F. van,
  Overdracht en Tegenoverdracht. Soest, 2005.

 • Didden, R. (red.),
  In Perspectief. Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking, Houten, 2006.

 • Dinther, M. van,
  Competentievergroting, in: - Bassant, J. & S. de Roos e.a.(red.), Methoden voor Sociaal-Pedagogisch hulpverleners, Coutinho – Bussum, 2003.

 • Došen, A., & K. Day (ed.),
  Treating mental illness and behaviour disorders in children and adults with mental retardation, Washington DC, 2005.

 • Erbrink, Jacobien
  2009, Meer Mens, Methodisch werken aan kwaliteit van leven, Adr. Heinen Uitgevers ISBN 979086801138

 • Gardner, R.A.,
  Therapeutic communication with children. The mutual storytelling technique, New Jersey, 1986.

 • Gennep, A. van,
  Emancipatie van de zwaksten in de samenleving. Over paradigma’s van verstandelijke handicap. Amsterdam, 2000.

 • Geus, R.F.B, & D.A. Flikweert (red.),
  Behandeling van psychische en gedragsproblemen bij mensen met een matige en ernstige verstandelijke beperking, NIZW/NGBZ Utrecht, 2002

 • Gitty Scholten & Martin Schuurman (2008)
  ‘Eigenwaarde’ Leermethodiek Op Eigen Benen achtergrond en toepassing.

 • Greenspan, S.I.
  Developmentally Based Psychotherapy, 1999, Madison.

 • Greenspan, S.I.
  Infancy & Early Childhood: The Practice of Clinical Assessment and Intervention with Emotional and Developmental Challenges, 1992, New York.

 • Hans van Wouwe & Dick van de Weerd
  Triple-C. Gewoon is anders., ASVZ, Rotterdam, 2011

 • Hiemstra, S., L. Wiersma & C. Vlaskamp,
  Persoonlijk Activeringsprogramma. Handleiding bij het bieden van activiteiten aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Groningen, 2005.

 • J. Schouten,
  Ik ben d’r ook nog. Handleiding voor assertiviteitstraining, Thema – Zaltbommel, 2002. ISBN: 90-5871-091-2

 • Jongh, A. de & E. ten Broeke;
  - Handboek EMDR. Een geprotocolleerde behandelingsmethode voor de gevolgen van psychotrauma, Lisse, 2003.

 • Ketels, C.G.M.
  (2008), Pijngedragsanalyse. Systeem voor het vaststellen en bestrijden van pijn bij zorgvragers met een verstandelijke beperking. Falstaff Media, Alkmaar, ISBN: 978-90-77751-97-8

 • Korrelboom, K, & E. ten Broeke,
  Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk, Bussum, 2004.

 • L. Kunce & G.B. Mesibov,
  Educational approaches to high-functioning autism and Asperger syndrome, in: E. Schopler, G.B. Mesibov & L. Kunce (eds.), Asperger syndrome or high functioning autism. New York – London, Plenum Press, 1998, p. 227-261.

 • Linnebank, M.,
  Validation en Realiteitsoriëntatie Training (ROT),in: Bassant, J. & S. de Roos e.a.(red.), Methoden voor Sociaal-Pedagogisch hulpverleners, Coutinho - Bussum, 2003.

 • Lubbers, R.,
  Psychotherapie door beeld- en begripsvorming, Nijmegen, 1988

 • Lubbers, R.,
  Hermeneutische diagnostiek en probleemoplossing. De mens als tekst. Nijmegen, 1985

 • Lubbers, R.,
  Experiëntiële psychotherapie door beeld- en begripsvorming. De hermeneutische invalshoek. Spelvarianten. 2002. Via de website van het Langeveldcentrum.

 • Meichenbaum, D.,
  Cognitieve gedragsmodificatie. Een integrale benadering. Deventer, 1981

 • Mesibov, G.B., V. Shea & E. Schopler,
  The TEACCH approach to autism spectrum disorders, New York, 2005.

 • Mevissen, L.,
  Kwetsbaar & Afhankelijk. Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, Amsterdam, 2005.

 • Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties (P. van Dijk & E. van Doorn)
  Werkboek voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Soest, 2004

 • Orlemans, J.W.G., P. Eelen & D. Hermans,
  Inleiding tot de gedragstherapie, Houten, 1995.

 • Pagée, R. van (red.),
  Eigen Kracht [Family Group Conference in Nederland] Van model naar invoering, SWP, Amsterdam, 2003.

 • Prins, P.J.M. & J.D. Bosch (red.),
  Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, Houten, 1998.

 • Prins, P.J.M. & J.D. Bosch (red.),
  Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, Houten, 1998.

 • Prins, P.J.M. & J.D. Bosch (red.),
  Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, Houten, 1998.

 • Prinzie, P.,
  - Waarom doet mijn kind zo moeilijk. Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en beloenen. Tiel, 1998.

 • Putten, A.A.J. van der,
  Moving toward independence? Evaluation of the ‘Mobilty Opportunities Via Education’ curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities. Groningen, 2005.

 • R. Wielinck,
  - In Dialoog. Een zorgprogramma voor intensieve zorgverlening aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag. Stichting Kinderstudie, Groningen, 2002.

 • Rigter, J.
  Het palet van de psychologie. Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening, Bussum, 1996.

 • Rigter, J.,
  Het palet van de psychologie. Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening, Bussum, 1996.

 • Roeden, J. & F. Bannink,
  Handboek Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Amsterdam, 2007.

 • Schavemaker, B. & N. van Tol,
  Sociotherapie, in: J. Bassant & S. de Roos e.a. (red.), Methoden voor Sociaal-Pedagogisch Hulpverleners, Coutinho - Bussum, 2003, p. 67-82.

 • Siepkamp, P. van de
  Gentle Teaching, een weg van hoop voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden, Soest.

 • Slot, N.W. & H.J.M. Spanjaard,
  Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg, Baarn, 1999.

 • Stewart, I. & V. Jones,
  Transactionele Analyse.HET HANDBOEK. Amsterdam, 2004.

 • T. Peeters,
  Autisme. Van begrijpen tot begeleiden. Antwerpen, Hadewijch,1996

 • Timmer, J.T., K.A. Dekker & H. Voortman,
  Eigen Initiatief Model. Theorie en toepassing, NIZW, 2003.

 • Transact,
  Weerbaar ondanks beperking. Weerbaarheidsprogramma’s opzetten voor mensen met een beperking, Utrecht, 2005.

 • V.L.C. Austen,
  TEACCH, scriptie RUL, Maastricht 2004

 • Vastgelopen (J. Heijkoop)
  Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Nelissen, Baarn, 1999 (eerste druk: 1991)

 • VGN
  VGN, Goede zorg bij verzet / Omgaan met verzet, incl.DVD, Utrecht, 2007.

 • Vlaskamp, C., & P. Poppes & R. Zijlstra,
  - Een programma van jezelf. Een opvoedingsprogramma voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen, 2005.

 • Vlaskamp, C., & P. Poppes & R. Zijlstra,
  - Levensloop in perspectief. Een ondersteuningsprogramma voor volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen, 2005.

 • Vlaskamp, C., & P. Poppes & R. Zijlstra,
  - Met zorg vernieuwen. Handreiking voor een succesvolle implementatie van het opvoedings- /ondersteuningsprogramma. Assen, 2005.

 • Vlaskamp, C., & R. van Wijck & H. Nakken,
  Opvoedingsprogramma’s voor meervoudig gehandicapten. Van Gorcum, Assen, 1993

 • Weisfelt, P. ,
  - Nestgeuren. Over de betekenis van de ouder-kindrelaties in een mensenleven. Baarn, 1996.

 • Attwood, T.,
  Affectieve educatie en cognitieve herstructurering, in: Wetenschappelijk tijdschrift Autisme, 3, 2004 (1), p. 26-37
 • Beer, R. & C. de Roos,
  - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen en adolescenten. Theorie en empirie. In: Kind & Adolescent, 20 (2006) 1, p. 38-53.
 • Benniks, H.L.,
  Kort als het kan, lang als het moet. In: Tijdschrift Cliënt Gerichte Psychotherapie (41) 2003, 4.
 • Berckelaer-Onnes, I.A. van, C. Weber & A. Aerts,
  Autisme … en dan?: Deel 1: Alternatieve behandelingsmethoden, in: Engagement Special, dec. 1997.
 • Berg, F. van de,
  Mee het spel in, in: E-Zine, april 2005.
 • Chemtob, C.M., J. Nakashima & J.G. Carlson,
  Brief Treatment for Elementary School Children with Disaster-Related Posttraumatic Stress Disorder: A Field Study, in: Journal of Clinical Psychology, 58(1)2002, p. 99-12.
 • Corte, K. de
  Gentle Teaching op Vlaamse wijze in de 21ste eeuw, in: VtVO, 2005, jrg. 24, 4.
 • Joanknecht, L.,
  De familiecirkel: een sluitend plan, in: Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 6 (1998), p. 10-16.
 • Kleine Schaars, W.,
  Mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op een leven waarin zelfbepaling centraal staat. Downloadbaar via de link.
 • Laan, G. van der,
  De Eigen Kracht van burgerschap, lezing, oktober 2004,Utrecht, website www.eigen-kracht.nl
 • Looman, B.
  Samen om de tafel. Andere methode voor clientondersteuning, in: Markant, juni 2006, p. 20-22
 • McGrath, P., C. Rosmus, M. Campbell & A. Hennigar
  (1998), Behaviors caregivers use to determine pain in non-verbal, cognitively impaired individuals, in: Developmental Medicine & Child Neurology, (40) 340-343.
 • Op dit moment zijn er nog geen verwijzingen naar artikelen
 • Paumen, M.,
  Denktraining, in: Markant, mei 2006, p. 20-21.
 • Putten, A.A.J. van der & C. Vlaskamp,
  - Evaluatie van het ‘Mobilty Opportunities Via Education’ curriculum bij kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, in: NTZ, (2) 2006, p. 82-97.
 • Roach, A.T, & S.N. Elliot,
  - Goal Attainment Scaling: An efficient and effective approach to monitoring student progress, in: TEACHING Exceptional Children, vol. 37, 4, p. 8-17, 2005.
 • Short, D.,
  Interview Steve de Shazer & Insoo Kim Berg, op www.solution-focused.nl
 • Veeninga, A., & A. Hafkenscheid,
  - De plaats van EMDR in de behandeling van posttraumatische stressstoornis, in: Gedragstherapie, 38 (2005), 4, p. 275-284.
 • Veurink, R.,
  Traject naar zelfstandigheid, in: Markant, maart 2006, p.22-24.
 • Wieder S., & S.I. Greenspan
  Climbing the symbolic ladder in the DIR-model through floortime/interactive play, in: Autism, vol 7(4) 2003, p.425-435.

 • www.asvz.nl/triple-c
 • Geef me de 5
  www.geefmede5.eu
 • http://www.emgplatform.nl/communicatiemethodenemb/Home/
  methoden voor ondersteuning van mensen met een ernstige verstandelijke beperking
 • www.bruininks.com
  Info over het orthopedagogsch methodiekmodel OMB
 • Op dit moment zijn er nog geen overige verwijzingen