home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Een door en voor begeleiders beschreven methode waarbij de emotionele expressie Ė ĎExpressed Emotioní Ė de kernwaarde vormt van een specifieke benadering. Uitgangspunt ligt in het bewust zijn van de cognitieve en emotionele niveau van functioneren van de cliŽnt en tegelijk ook bij dat van jezelf. De methode maakt duidelijk hoe je eigen emoties en cognities je functioneren zich verhouden ten opzichte van de cliŽnt. Daarbij worden de uitgangspunten van de grondhouding van Rogers gebruikt als referentiepunt. De benadering accentueert het Ďbewustí zijn van je houding. Het is mogelijk om daar winst uit te halen door je nadrukkelijker te realiseren hoe je jezelf onder controle houdt (of niet, door opgelopen frustraties). Door hier meer aandacht voor te hebben en daar gericht mee om te gaan, bijv. door deze van jezelf en van de cliŽnt goed in kaart te brengen, wordt er meer structuur geboden in de relatie. Vaak lopen begeleiders aan tegen, of juist over hun grenzen. Deze benadering helpt om een balans te vinden in de omgang met de ander, en meer dan dat: er is de mogelijkheid om deze balans functioneel in te zetten in de begeleiding. Positieve en negatieve emoties komen nadrukkelijker in beeld. Het zelfvertrouwen van de begeleiders zal toenemen en dat heeft directe positieve gevolgen voor het welbevinden van de cliŽnt. Juist deze laatste heeft behoefte aan deze duidelijkheid. De benadering biedt ruimte om aan te sluiten bij andere methoden, zoals de oplossingsgerichte benadering en competentiemethode. De auteur heeft overigens een reader samengesteld waarbij de EE bij jezelf kan worden onderzocht en welke mogelijke consequenties een hoge, dan wel lage EE heeft.


  • B. Twint
    - Affectief bewust begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De Affectief Bewuste Benadering. Cordaan, Amsterdam, 2009.
  • B. Twist & B. van Kouwen
    De Affectief Bewuste Benadering. Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Boom/Nelissen, 2011.