home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


In de CGT gaat het om de aanpak van de denkstrategieŽn die worden gehanteerd bij probleemgedrag: deze zijn inadequaat, waardoor er aanpassingsproblemen ontstaan. De CGT richt zich dan op het Ďleren denkení alvorens te handelen. Juist dit handelen gebeurd te snel op basis van slechts een enkele prikkel, of door teveel prikkels. De omgevingsinformatie wordt niet alleen niet goed geregistreerd, maar omgekeerd wordt de reactie niet aangepast. Er is een informatieverwerkingsprobleem waarbij verkeerde interpretaties worden toegepast, verkeerde conclusies worden getrokken en informatie onvoldoende wordt geÔntegreerd tot een adequaat geheel. Dat leidt in alle gevallen wel tot een herhaling van zetten, een vicieuze cirkel, omdat ook de omgeving dit gedrag niet begrijpt en verkeerd reageert. Agressieve responsen worden zo in stand gehouden. CGT begint met een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de situatie: observatie van wat er concreet waar en wanneer gebeurd. Gedrag verandert wanneer de denkprocessen worden versterkt en op inhoud veranderd worden. Dat kan alleen wanneer ook de omgeving op een goede, d.w.z. adequate manier wordt waargenomen en geÔnterpreteerd. Hierbij is sprake van een combinatie van de volgende elementen: 1) concreet gedrag; 2) motivatie; 3) betekenisverlening, of interpretaties van de context, anderen en het handelen van anderen; 4) denkstrategieŽn over zichzelf, zoals: Ďzie je wel dat ik agressief wordí; 5) lichamelijke, fysiologische, ervaringen: zweten, hartkloppingen, klamme handen, trillen, e.d.; 6) concrete handelingsvaardigheden.


  • Korrelboom, K, & E. ten Broeke,
    GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk, Bussum, 2004.
  • Meichenbaum, D.,
    Cognitieve gedragsmodificatie. Een integrale benadering. Deventer, 1981