home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Kernpunten in deze benaderingen zijn de denkprocessen en informatie verwerking in relatie tot gedrag. Gedrag wordt primair aangestuurd door deze twee kernpunten in wisselwerking met de omgeving (vgl. milieutherapie, sociaal-ecologische benadering, e.d.). Ofwel: de veronderstelling dat gedrag en emoties door (cognitieve) informatieverwerking worden gestuurd. Veranderen we deze dan kunnen ook emoties en gedrag beïnvloedt worden. Cognities zijn er tenminste op drie niveau’s: in ontwikkelde denkschema’s als de wijze waarop informatie wordt verzameld; in de wijze waarop deze wordt georganiseerd en onthouden (geheugen); en: in de wijze waarop deze weer wordt gebruikt in de aansturing (in beelden, gedachten, verwachtingen) van wat men voelt en doet. In deze processen worden situaties, gebeurtenissen, handelingen, gevoelens, op een eigen specifieke wijze met elkaar in verband gebracht: de cognitieve schema’s vormen de bril waardoor we kijken en het filter waardoor we handelen. Er zijn inmiddels verschillende methodische vormen ontwikkeld, die allemaal wel een bepaalde overeenkomst met elkaar hebben, m.n. in het centraal benaderen van de interpretatieprocessen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van functionele -, of gedragsanalyses*. Denken is een specifieke vaardigheid die in concrete situaties kan worden getraind en bovendien kan het proces van verwerken van informatie beter gestuurd worden door beter na te denken. In de praktijk betekent dat vaak het hanteren van denkstappen, voor er gehandeld wordt. Zo ontstaan zelfcontroletechnieken en probleemoplossingsvaardigheden. Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking komen deze verbaal-rationele benaderingen overigens het meest in aanmerking. Bij een matige of ernstige beperking worden deze vormen moeilijker bruikbaar. Zie: - Affectieve educatie - Cognitieve gedragstherapie - Cognitieve herstructurering - Constructionele gedragstherapie - Functie, cq. functionele analyse - PAD: programma alternatieve denkstrategieën (PATH) - Schema-focussed Therapy - Theory of Mind (TOM)-training - Zelf Instructie Training (ZIT)


 • Cladder, J.M., M. Nijhoff-Huysse & G. Mulder
  Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, Lisse, 1998
 • Didden, R. (red.),
  In Perspectief. Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking, Houten, 2006.
 • Korrelboom, K, & E. ten Broeke,
  Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk, Bussum, 2004.
 • Meichenbaum, D.,
  Cognitieve gedragsmodificatie. Een integrale benadering. Deventer, 1981
 • Orlemans, J.W.G., P. Eelen & D. Hermans,
  Inleiding tot de gedragstherapie, Houten, 1995.
 • Prins, P.J.M. & J.D. Bosch (red.),
  Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, Houten, 1998.
 • Rigter, J.
  Het palet van de psychologie. Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening, Bussum, 1996.