home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Algemene typering van al die vormen van begeleiding en behandeling die primair gericht zijn op het versterken of afzwakken van (nader bepaald) gedrag binnen een situatie. Er is een concreet aanwijsbare relatie tussen aanleiding/oorzaak (A - antecedenten), optreden van het beoogde gedrag (B), en de consequenties ervan (C). In de uitgangspunten wordt gebruik gemaakt van theoretische principes uit behaviorisme, leertheorieŽn en cognitieve psychologie. Zo zijn conditionering herkenbaar en de betekenis/functie van informatieverwerkingsprocessen. De rol van de ondersteuners is hierin cruciaal. Zij nemen een aantal functies waar, of rollen zoals het Ďmodelí staan (modeling*) en het bekrachtigen (belonen, negeren, begrenzen*). Een veel gebruikt beloningssysteem is Token Economy* (TE). De meeste benaderingen in de zorg voor / hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van kernprincipes uit de gedragsgerichte benaderingen. Er zijn inmiddels vele vormen en modellen ontwikkeld. Het blijft altijd gaan om veranderen van concreet gedrag (gedragsmodificatie), bevorderen van gewenst gedrag, dan wel uitdoven (extinctie) van ongewenst gedrag en de specifieke middelen om deze doelen te bereiken. In een aantal methoden worden de denkprocessen als uitgangspunt genomen om gedragingen aan te sturen, vgl. bijv.: Cognitieve gedragstherapie* (CGT), of Programma alternatieve denkstrategieŽn, PAD*


 • Cladder, J.M., M. Nijhoff-Huysse & G. Mulder
  Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, Lisse, 1998
 • Didden, R. (red.),
  In Perspectief. Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking, Houten, 2006.
 • Korrelboom, K, & E. ten Broeke,
  GeÔntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk, Bussum, 2004.
 • Meichenbaum, D.,
  Cognitieve gedragsmodificatie. Een integrale benadering. Deventer, 1981
 • Orlemans, J.W.G., P. Eelen & D. Hermans,
  Inleiding tot de gedragstherapie, Houten, 1995.
 • Prins, P.J.M. & J.D. Bosch (red.),
  Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, Houten, 1998.