home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


De door Colette de Bruin ontwikkelde methode bij opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Ze heeft dit verfijnt in wat ze omschrijft als ‘Auti-Communicatie’ als een brug tussen mensen met en zonder autisme (er is een concrete visuele ondersteuning bij ontwikkeld). Daarbij maakt ze vanuit persoonlijke ervaring duidelijk wat voor mensen met autisme belangrijk is en welke vorm van ondersteuning enig hout snijdt. De aanpak van Geef me de 5 wordt bepaald door de duidelijke keuze voor een unieke aanpak voor mensen met autisme, ook al zijn er algemene aspecten bij autisme (of de paraplu-begrippen die er allemaal onder vallen). Iedereen heeft een eigen ‘barcode’ waaruit duidelijk is op welke wijze de algemene aspecten bij haar of hem concreet zichtbaar of merkbaar is. Daarbij helpen 5 richtinggevende vragen: Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Hoe? En soms helpt een zesde vraag: Waarom? Het is een samenleggen van een puzzel en een antwoord op een van de vragen helpt de puzzel compleet te maken. Het ‘wat’ wijst op de concrete taken die moeten worden uitgevoerd. Het ‘hoe’ op de wijze waarop deze zaken moeten worden gedaan (in concrete haalbare duidelijke stappen). Het ‘wanneer’ wijst op het moment waarop de taak start en waarop deze stopt. ‘Waar’ maakt duidelijk op welke plaats de taak moet worden uitgevoerd en het ‘wie’ uiteraard op wie wat doet. De vanzelfsprekendheden van deze vragen worden in de praktijk minder eenvoudig. Soms moeten taken tot hele kleine taakjes worden uiteengerafeld, of is het nodig dat de plaats aanzienlijk moet worden aangepast. Soms ook is het belangrijk dat eerst iemand anders iets doet, voordat de betrokkene zelf iets kan uitvoeren. Etc. Dat komt omdat bij autisme de aandacht voor details, de omgeving, de complexiteit van het geheel, het inleven in de ander, allemaal anders verlopen. Er is extra gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels bijvoorbeeld. Communicatie, een van de belangrijkste aandachtspunten bij mensen met ASS, verloopt dan weer iets gemakkelijker langs de weg van visualiseren. Colette de Bruin hanteert in haar benadering dan ook hele concrete middelen, zoals mindmap, afsprakenschrift, contract en strategiekaart (voor onderwijs). Bij dit alles maakt ze gebruik van de sterke punten van mensen met autisme.


 • C. de Bruin
  Uitleg in beeld. Psycho-educatie ASS, Geef me de 5. Visuele ondersteuning bij uitleg van Autisme Spectrum Stoornissen. Graviant, Doetinchem, 2012
 • C. de Bruin
  Auti-communicatie Geef me de 5. Brug tussen mensen mèt en zonder autisme. Graviant, Doetinchem, 2012.
 • C. de Bruin
  Geef me de 5. Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme, Graviant, Doetinchem, 2004.
 • Geef me de 5
  www.geefmede5.eu