home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Zitten, staan, lopen vormen de funderende motorische vaardigheden die aan de basis liggen van deze methodiek. De nadrukkelijk bewegingsgerichte methode is bedoeld voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). In zes stappen wordt gewerkt aan basisvaardigheden met als grootste doel de zelfstandigheid te vergroten, cq. de afhankelijkheid van ondersteuning te verminderen. Dit wordt concreet gemaakt op alledaagse activiteiten: kinderen worden stapsgewijs gestimuleerd om die activiteiten die in hun eigen belang zijn zichzelf eigen te maken. Dan gaat het om eten, drinken, spel en communicatie. De methode past in een ecologisch model van ondersteuning: de training moet gebeuren in de alledaagse situatie zelf (dagcentrum, woning, vrije-tijd-activiteiten). De training is intensief (gedetailleerd), omvat veel herhalingen en vraagt veel geduld, met ervaringen van succes en terugval. De ontwikkeling begon rond de jaren 1980-90, door Linda Bidabe en Kelly Blanton in Amerika, op basis van persoonlijke ervaringen, geconfronteerd met de beperkingen als uitdaging. Elke verbetering is er dan één, en het versterken van de leerprocessen bij kinderen met EVMB ligt niet aan hen, ‘maar aan onze manier van trainen en onderwijzen’. Mission statement: ‘het geloof dat de mogelijkheid tot bewegen de eerste funderende steen is in de opbouw van persoonlijke waardigheid’. Ze stellen als effecten van MOVE, dat door de verbetering van de motorische vaardigheden, ook de communicatie, interactie met de omgeving, en de zelfwaarde verbeteren. Het onderzoek van Van der Putten bevestigt dit slechts gedeeltelijk. Dat komt omdat het accent bijna uitsluitend ligt op de motorische vaardigheiden. De methode is systematisch opgebouwd, gebruikt een eigen ontwikkelde test voor motorische- of bewegingsvaardigheden en hanteert aan de hand van taakanalyses* concrete doelstellingen die met behulp van een ‘Prompt Reduction Plan (PRP) in een leertraject worden vastgelegd. Dit PRP wijst op de mate van ondersteuning (support) die per stap nodig is en langzaam dient te worden afgebouwd. Het uiteindelijke doel is dan de zelfstandig uit te voeren taak. In de uitvoering moet van meet af ook duidelijk rekening worden gehouden met de veiligheidsaspecten die bij elke stap een rol spelen. Uiteindelijk wordt ook gezocht naar mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van aanvullende hulpmiddelen als sta- of loopplank e.d. De activiteitsgerichtheid is een groot pre van deze methode en vereist teamwork!
Vergelijkbaar met de door Karl en Berta Bobath ontwikkelde NDT methode, of de door Kobat, Knott en Voss bekende proprioreceptieve neuromusculaire faciliteringsbenadering (PNF).


  • Putten, A.A.J. van der,
    Moving toward independence? Evaluation of the ‘Mobilty Opportunities Via Education’ curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities. Groningen, 2005.
  • Putten, A.A.J. van der & C. Vlaskamp,
    - Evaluatie van het ‘Mobilty Opportunities Via Education’ curriculum bij kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, in: NTZ, (2) 2006, p. 82-97.