home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Leermethodiek ‘Op Eigen Benen’ (samenvatting) De leermethode ‘Op Eigen Benen’ is een methode waarbij de focus is gericht op de bij mensen zelf aanwezige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Uitgangspunten (waarden) voor de methode zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen! ‘Op Eigen Benen’ activeert die innerlijke drive. Ze geeft mensen inzicht in eigen aanwezige competenties en leert vaardigheden aan waarbij zij onderzoekt en aansluit bij datgene waar mensen goed in zijn. De manier waarop in onze samenleving mensen (met een stoornis of beperking) worden benaderd of hoe wij tegenover ze staan bepaalt in belangrijke mate hun afhankelijkheid, dan wel zelfstandigheid. Op Eigen Benen is een methode die bij een vraag of een probleem van de ander een stap terug doet en de ander ruimte biedt om zelf na te denken over een aanpak van een taak of de oplossing voor een probleem. Deze stap terug betekent dat wanneer de ander niet in staat is zelf een oplossing of een aanpak te bedenken er vanuit de methode bijgedragen wordt aan een richting van de oplossing. De oplossing wordt niet gegeven en het probleem wordt niet door de trainer van de methodiek aangepakt. De trainer van de methodiek treedt op als een mediator die de deelnemer op een eigen denkspoor zet. Bruikbare inzichten en technieken op dit gebied zijn o.a. afkomstig uit de Feuersteinmethode en de positieve psychologie. Beiden staan voor een ontwikkelingsgerichte begeleiding. Uit ervaring blijkt dat mensen groeien in zelfstandigheid wanneer gewerkt wordt aan het vergroten van het eigen oplossend vermogen en wanneer zij coping vaardigheden ontwikkelen. Zij blijken meer en beter in staat om nieuwe taken aan te gaan of hun eigen problemen op te lossen. Ze krijgen een betere zelfwaardering en meer vertrouwen in zichzelf. Met andere woorden ze ontwikkelen eigenwaarde. Vanuit het gedachtegoed van de methodiek wordt nooit zonder meer instructie gegeven, eerst wordt gekeken naar al aanwezige vaardigheden en competenties, het opdoen van succeservaringen en wordt de eigen kracht aangewend en benut. Er wordt competentiegericht gewerkt, met voortdurende aandacht voor de balans tussen taken en vaardigheden. In het leerproces wordt intentionaliteit, wederkerigheid, vertrouwen en zingeving gezien als hoge waarden. Op Eigen Benen is niet alleen een manier om bij mensen de competenties te vergroten, het zet ook aan tot zelfsturing, zelf denken en zelfontplooiing. Ieder mens vervult verschillende sociale rollen in het leven, welke rollen en hoeveel verschilt per persoon. Binnen de methodiek Op Eigen Benen wordt ook aandacht besteed aan de aanwezigheid van sociale rollen in het leven van mensen. In sociale rollen kunnen mensen van betekenis zijn voor elkaar. Het vervullen van sociale rollen dragen bij aan geluk, het geluk dat tevredenheid en een goed gevoel teweegbrengt, dat positieve en voedende invloed heeft op je gevoel van eigenwaarde.


  • Gitty Scholten & Martin Schuurman (2008)
    ‘Eigenwaarde’ Leermethodiek Op Eigen Benen achtergrond en toepassing.