home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Een in oorsprong voor auditieve beperkingen ontworpen benadering (Mark Greenberg, jaren tachtig, USA), op basis van een leertheoretische benadering. De kracht ervan ligt in het hanteren van conflicten en oplopende en moeilijk controleerbare emoties door het zichzelf d.m.v. denkoefeningen aanleren van alternatieven. Daarnaast staan doelen als: versterking van zelfcontrole, eigenwaarde, sociaal inzicht, motivatie. De onderliggende theorie wijst op de samenhang van cognities, emoties en communicatief gedrag. Emoties gaan aan het gedrag vooraf. Dat betekent dat het kind aanvankelijk ongeremd, primair reageert. Naarmate kinderen ouder worden en taal gaat hanteren, krijgt taal een eigen functie in dit proces: achteraf, als verklaring van wat er gebeurd is, en vervolgens als verwachting van dat wat er gaat gebeuren (waardoor angstbeelden ontstaan). We ontwikkelen allemaal een vorm van ‘selftalk’: ons innerlijk gesprek met onszelf en de daaraan gerelateerde emoties en mate van zelfwaardering. PAD richt zich op het beter onder controle krijgen en mogelijk begrijpen van wat kinderen zelf ‘denken’, of tegen zichzelf zeggen. Alle emoties zijn daarvoor bruikbaar en worden geaccepteerd, terwijl juist niet alle gedrag acceptabel is! De denkoefening richt zich op het bedenken van communicatie- en gedragsalternatieven voor de ervaren emoties, spanningen of conflicten. Het denkproces zelf is hierbij van groter belang dan de feitelijke bedachte oplossing. Daar ligt ook het accent in de ondersteuning van de kinderen. Het is dan de bedoeling dat de denkoefening ook uitgevoerd kan worden in andere situaties (transfer). PAD werkt methodisch aan: 1. Zelfcontrole; 2. Begrip van emoties en waardering van emoties; 3. Probleemoplossing; 4. Positief zelfbeeld; 5. Sociale vaardigheden. Deze doelen volgen elkaar – als het goed is – ook op. De meest in het oog springende invalshoek is het verhaal van de “schildpad”: een klein schildpadje komt steeds in moeilijkheden omdat het vergeet na te denken – een grote wijze schildpad geeft dan uitkomst: het leren jezelf beheersen door in je schild (schulp) te kruipen! Dat betekent: eerst in jezelf nadenken, en dan naar buiten komen en doen wat je bedacht hebt! Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunnen concrete dingen worden bedacht om ‘in jezelf te kruipen’: een rode kaart laten zien; allebei je handen in je zakken steken; je vuisten stevig op je rug bij elkaar vasthouden en minstens tot 10 tellen; even omdraaien, een ‘time-out’ nemen. Om dit te versterken kan er ook een apart signaal worden afgesproken om te ‘schildpadden’, zodat de leerkracht dit ook kan aangeven wanneer de situatie er om vraagt. Naast dit ‘schildpadden’ wordt er gewerkt met de ‘Stop, denk na, doe’-structuur. Dit wordt door een stoplicht aangegeven. Bij rood: terugtrekken in jezelf en gaan nadenken. Het leren begrijpen van emoties gebeurt met schema’s en emotie-kaarten(picto’s) die aan de hand van situatie-gesprekjes concreet worden ingevuld. Vanuit Rood ontstaat Oranje: bedenken wat te doen is! Vanuit Oranje naar Groen: uitvoeren wat bedacht is! Dit alles wordt bij oefeningen en na concrete situaties geëvalueerd. Het positief waarderen van elke afzonderlijke stap van het kind tenslotte, bevorderd de positieve zelfwaardering.