home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


De PGA heeft als doel ondersteuners in de praktijk een hanteerbaar instrument te bieden om zo objectief mogelijk pijn vast te stellen bij mensen die dit zelf onvoldoende zelf in woorden of geschreven taal duidelijk kunnen maken. Het instrument is opgebouwd uit een twee aandachtsgebieden: het pijnprofiel en het pijnbestrijdingsplan. De aandachtsgebieden worden ondersteund door concrete observatielijsten (OCIP, als checklist, en OSP, als observatieschema). Het pijnprofiel bestaat uit een vragenformulier en checklist, terwijl het pijnbestrijdingsplan een anamnese (vast aantal vragen) omvat, een gestandaardiseerd plan van aanpak en een evaluatie. Zo wordt een gesystematiseerd overzicht gevormd van pijnervaringen, in de diversiteit van pijnbelevingen, en een structurering van de ondersteuning die ook geobjectiveerd wordt geëvalueerd. Het PGA is ontwikkelt vanuit Stichting Fatima in Nieuw Wehl, door C.G.M. Ketels en I. Bennink. Zij sluiten aan bij de wens om voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking op het punt van pijnbeleving meer zicht te krijgen en meer mogelijkheden om tot een objectievere benadering daarvan te komen. Pijn is primair een subjectieve persoonlijke beleving. Het is daarom moeilijker om tot een interpretatie van pijnbeleving te komen bij mensen met een verstandelijke beperking, juist wanneer zij kwetsbaarder zijn en vaker met gezondheidsproblemen kampen. Zij zijn afhankelijk van hun omgeving in hoeverre deze in staat is het gedrag in de meest brede zin ‘te lezen’ als pijn.


  • Ketels, C.G.M.
    (2008), Pijngedragsanalyse. Systeem voor het vaststellen en bestrijden van pijn bij zorgvragers met een verstandelijke beperking. Falstaff Media, Alkmaar, ISBN: 978-90-77751-97-8
  • McGrath, P., C. Rosmus, M. Campbell & A. Hennigar
    (1998), Behaviors caregivers use to determine pain in non-verbal, cognitively impaired individuals, in: Developmental Medicine & Child Neurology, (40) 340-343.