home »       achtergond »       methoden »       nieuws »       agenda »       login »       contact »       links »       disclaimer »


Beschikbare methoden:


Zoek op trefwoord en klik op 'OK':

OF

Kies een methode en klik op 'OK':


Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor ďTreatment and Education of Autistic and related Communication handicapped ChildrenĒ. De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen: 1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is; 2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn; 3. Het realiseren van aansluitende (dag)schemaís, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind; 4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind; 5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schemaís en rollen; 6. Het gebruik maken van de bijzondere interessen van de cliŽnten zelf. Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking. De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen: 1.Het bieden van maximale veiligheid als basis Ė heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning. 2.Dat wat de cliŽnt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting. 3.Dat wat de cliŽnt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.


 • L. Kunce & G.B. Mesibov,
  Educational approaches to high-functioning autism and Asperger syndrome, in: E. Schopler, G.B. Mesibov & L. Kunce (eds.), Asperger syndrome or high functioning autism. New York Ė London, Plenum Press, 1998, p. 227-261.
 • Mesibov, G.B., V. Shea & E. Schopler,
  The TEACCH approach to autism spectrum disorders, New York, 2005.
 • Mevissen, L.,
  Kwetsbaar & Afhankelijk. Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, Amsterdam, 2005.
 • T. Peeters,
  Autisme. Van begrijpen tot begeleiden. Antwerpen, Hadewijch,1996
 • V.L.C. Austen,
  TEACCH, scriptie RUL, Maastricht 2004